PaaS

Platform as a Service. Används oftast som en utvecklingsplattform i molnet som gör det möjligt att skapa enklare appar och program.