Våra partners

Vi är en del av ett stort SAP-nätverk

SAP världen är stor och det ger stora möjligheter till att anpassa ditt affärssystem med bland annat egenutvecklade lösningar, integrationer, behörigheter och mycket mer. Stretch Evolve är en aktiv SAP guldpartner och vi har ett stort nätverk med underleverantörer och partners som vi är stolta över att arbeta med. Det gör att vi tillsammans kan utveckla marknadens bästa lösningar för dig och din verksamhet.

Våra partners

SAP

SAP har sedan 1970-talet varit en världsledande ERP-leverantör som definerar den globala affärssystemsmarknaden. De står för standardisering, stabilitet och hög kvalité. Stretch Evolve har varit partner med SAP i drygt 20 år, sedan 2002. Vi arbetar tillsammans i ett nära samarbete för att skapa den bästa kundupplevelsen och de nöjdaste kunderna.

Vårt samarbete gäller både våra befintliga kunder och helt nya kunder för SAP, tillsammans verkar vi på den skandinaviska marknaden. Tillsammans är vi övertygade om att SAP S/4HANA Cloud är det bästa affärssystemet på marknaden för både mindre kunder med en tydlig tillväxtambition till de stora globala kunderna – det vill vi dagligen bevisa!

Stretch Evolve är återförsäljare av S/4HANA Cloud, Business ByDesign, Business Technology Platform och SAP Analytics Cloud.

Nyfiken på att veta mer om vad vi gör för våra kunder? Klicka här.

Här kan du läsa mer om vårt samarbete med SAP.

SAP guldpartner

EPI-USE Labs

EPI-USE Labs effektiviserar SAP systemlandskap. Vårt partnerskap med EPI-USE Labs etablerades 2017 – sedan dess har vi varit deras starka partner i Skandinavien.

I Sverige har vi årligen drivit de lokala andvändarnätverken där våra kunder får chans att dela erfarenheter och tar hjälp av varandra.

Partnerskapet skapades då vi upplevde att det saknades en pusselbit för våra SAP kunder att skapa en ökad effektivitet i hur de hanterar sina systemlandskap. EPI-USE Labs produkter kompletterar SAP:s produktportfölj på ett värdeskapande sätt.

Neptune Software

Neptune Software DX platform är den ledande ”low-code” plattformen för att förbättra användarupplevelsen (UX) i SAP och att digitalisera affärsprocesserna på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Vårt partnerskap med Neptune Software etablerades 2018 och vi har sedan dess varit en av deras starkaste partners i Sverige med ett flertal kundimplementationer.

Neptune DXP plattformen erbjuder ”no-code”, ”low-code” och ”pro-code” verktyg i en och samma plattform och har ett starkt stöd för integration, mobilitet och offline-lösningar. Neptune Softwares produkter kompletterar därmed SAP:s produkter inom User Experience och erbjuder den mest kostnadseffektiva UX-plattformen för SAP.

s4access

s4access är ett finskt företag med fokus på säkerhet och åtkomsthantering inom SAP-området och är ett av de största bolagen inom EMEA i sin domän. Idag ökar företagskraven på säkerhet i takt med en alltmer digitaliserad värld, och att ha kontroll på vem som kan göra vad i företagets system är ett måste.

Därför är vi väldigt stolta över vårt partnerskap med S4access. Det ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder och den skandinaviska marknaden trygga, smarta och användarvänliga behörighetskoncept för S/4HANA samt implementation av dessa med rätt roller och access. Det ökar våra kunders säkerhet och förhöjer användarupplevelsen i deras SAP-miljö.

Två av nyckeltjänsterna som erbjuds är SAM-tjänsten – en komplett ”outsourcing” tjänst inom Authorisation Management, samt transformationsprojekt till SAP S/4HANA från ECC – en transformation där många kunder går bet utan hjälp från expertis.

Utöver detta kan vi via partnerskapet också erbjuda följande tjänster – GRC, rolldesign, SoD, licenshantering, monitorering och cybersäkerhet inom en mängd olika SAP system och produkter.

ACLOUDster

”Samlad global räckvidd” beskriver kort vårt engagemang i ACloudster. ACloudster är ett globalt nätverk av ledande partnerbolag till SAP som alla jobbar fokuserat med SAPs cloudlösningar och specifikt affärssystemen S/4HANA Public Cloud och SAP Business ByDesign. Alla medlemmar i ACloudster är utmanande och ledande aktörer på sin respektive marknad.

Samarbetet täcker in kompetensdelning om SAP:s lösningar, kunskap om olika marknaders lokala krav och en gemensam röst i vårt samarbete med SAP.

Hur kan vi hjälpa dig?

Är du i behov av ett nytt affärssystem och är nyfiken på SAP? Eller vill du utveckla ditt befintliga SAP affärssystem? Då är vi tillsammans med våra partners rätt väg att gå.