Implementering av S/4HANA Cloud

Små steg till affärsvärde

I en stegvis implementation av S/4HANA Cloud balanserar vi projekt och standardlösningar mot din verksamhets behov. Det är en kort och kompakt implementation med snabb driftsättning i små steg, i stället för en lång process med ”allt”. Denna metodik är en beprövad metod från SAP och kallas ACTIVATE. Fördelarna är stora, längs vägen hinner du lära dig systemet och kan anpassa dina processer efter hand.

Vad är fördelarna med Activate-metoden?

Activate är SAP:s standardiserade implementeringsmetod för affärssystemet S/4HANA, något som vi också använder oss utav när vi hjälper våra kunder att implementera S/4HANA Cloud. Metodiken är baserade på flera års erfarenhet och best practice med syfte att minska komplexiteten i din ERP-implementation.

Det är en agil projektmetodik som möjliggöra att du som kund är involverad längs hela vägen, lära dig systemet tidigare och har möjlighet till att göra förändringar under projektet gång. Till skillnad från den traditionella vattenfallsmetodiken. Något som minska riskerna med projektet.

Fler fördelar med Activate-metodiken:

  • Snabbare, enklare och säkrare implementering
  • Mindre komplexitet genom användning av standardisering
  • Permanenta justeringar möjliga under implementering
  • Möjlighet till högre innovationstakt
  • Större involvering från kund under projektets gång

I Activate-metodiken går vi tillsammans med dig steg för steg för att skapa affärsvärde och uppnå dina affärsmål. Projektet består av sex steg; Discover, Prepare, Explore, Realize, Deploy och Run.

Läs mer om stegen här
Stretch Evolve glad tjej SAP
Stretch Evolve i vitt på höstvägg SAP

Om Activate-metodiken

Snabbare, enklare och säkrare implementering med Activates sex steg

Discover

Fasen vars syfte är att få förståelse för ditt behov av det nya affärssystem – vilka delar och processer behövs och ska prioriteras. När vi tillsammans går in i implementationen, ska vi göra det med rätt förutsättningar.

Prepare

Syftet är att förbereda och planera implementationen. Vad är det vi ska genomföra, när och i vilka steg? Under denna tidsperiod har vi också kickoff med teamet.

Explore

Här genomför vi fit-to-standard-workshops och beställer testsystem. Planering och design av de integrationerna och systemroller som du behöver i affärssystemet genomförs också.

Realize

Den centrala implementeringsfasen. Konfigurera och verifiera affärssystemet. Sätta upp integrationer, utvärdera kommande uppdateringar, gå igenom slutgiltig lösning och testa systemet – och träna och utbilda alla användare!

Deploy

Nu är det dags att ”go live” och rulla ut ditt nya affärssystem i verksamheten! Här har vi också överlämning till teamet som ska ansvara för supporten av affärssystemet.

Run

Nu börjar din affärssystemresa på riktigt! Ett affärssystem är någonting som utvecklas över tid, ni kommer aldrig bli färdiga – support, förvaltning och vidareutveckling i en konstant ERP-livscykel.

Ladda ner Activate-karta
Malin Anjou Stretch Evolve SAP

Acceptera att du aldrig blir färdig - affärssystemet är någonting som utvecklas över tid

Att implementera ett nytt affärssystem är som att byta ut ryggraden i en verksamhet, därför är en stor framgångsfaktor att göra ett gediget förarbete; definera målbild, välj partnerskap med omsorg, förankra i er ledning och förbered organisationen på förändringen.

I själva implementering går det från ”kaos” till tydlighet, där bilden klarnar. Men egentligen är det efter att du har gått live med ditt affärssystem som resan börjar på riktigt.

Du har kanske börjat smått, och ska växa – fler delar av verksamheten ska integreras. Oavsett måste du förbereda din organisation på och acceptera att ni blir aldrig färdiga. Lär din organisation att affärssystemet är någonting som utvecklas över tid. Det kommer alltid komma saker från sidan. Kan du och din organisation acceptera detta, då är framgången en faktor.

I denna föreläsning förklarar Malin Anjou, hur du lever framgångsrik med ditt affärssystem över tid. 30 minuter välinvesterad tid om du står inför eller precis har genomfört ett affärssystemsbyte.

Titta på webinar

Har du frågor om Activate-metodiken?

Hör av dig till oss – vi förklarar det komplexa enkelt! Dessutom är vi SAP guldpartner sedan 2002 och har stor erfarenhet av att genomföra affärssystemsimplmentationer.