Nytt affärssystem på 20 veckor – för accelererad tillväxt

Kundcase

Vår kund, som är mitt i en spännande tillväxtresa ändrade strategi för sin produktion – något som ställde nya krav på hur de behövde styra och följa upp sin verksamhet. De vill enkelt och snabbt identifiera tillväxtmöjligheter och automatisera flera av sina processer.

För att lyckas med sin resa och för att skapa förutsättningar för framtida tillväxt eftersökte kunden en tydlig överblick över hela sin verksamhet. De har en slimmad organisation där många delar av verksamheten sköttes manuellt, något som kommer med risker. Det fanns med andra ord ett stort behov av att digitalisera flera arbetsuppgifter, få upp effektiviteten och att förenkla användarupplevelsen – det ska vara enkelt för medarbetarma att utföra sitt arbete!

Stabilt, skalbart och säkert – när valet föll på SAP S/4HANA Public Cloud

Ledningsgruppen efterfrågade ett affärssystem som kunde stödja alla deras processer från inköp, lager och produktion till ekonomi och försäljning samt som passade för den pågående tillväxtresan.

Valet föll på SAP S/4HANA Public Cloud med Stretch Evolve som partner. Det är ett komplett affärssystem, en standardlösning i molnet som är känt för att vara stabilt, skalbart och säkert – verksamheten kan växa utan växtvärk.

Citat från kundens VD

’’SAP S/4HANA Public Cloud linjerar väl med vår vision om att vara en modern och innovativ produktionsenhet (The Smart Factory). Implementeringen, med hjälp av Stretch Evolve som samarbetspartner, var mycket lyckosam där projektet gick i mål i tid och inom budget.

”Våra verksamhetsmål fokuserar på tillväxt, kvalitet och automation samt att vara en modern och attraktiv arbetsplats för vår viktigaste resurs – våra medarbetare!

Ambitionen är att digitaliseringen i form av SAP S/4HANA Public Cloud ska, på ett betydande och tvärfunktionellt sätt, vara en möjliggörare (enabler) för att uppnå våra högt uppställda mål.’’

Tids- och kostnadseffektivt med standardlösning

Att välja en standardlösning, innebär att kunden anpassar sin verksamhet till standard istället för tvärtom, de gör deras investering tids- och kostnadseffektiv. Det gav oss också möjligheten att implementera lösningen på enbart 20 veckor.

Vi använde oss av SAP Activate-metodiken – för en snabbare, enklare och säker implementation. Metodiken har tydliga steg som ska följas, vilket gör det enkelt att få framdrift i projektet samt att identifiera vad som återstår tills vi kan ”go live”.

Under hela resan har vi och kunden har haft ett nära samarbete för att säkerställa leverans och att vi tillsammans uppnår den uppsatta målbilden – att resultatet blir kundens efterfrågade värde.

Är du också nyfiken på hur du kan öka dina affärsförmågor med hjälp av SAP S/4HANA Public Cloud? Hör av dig till oss!

Dela inlägget