Flytt från SAP ECC till S/4HANA

Framtidssäkra din verksamhet

Om du idag använder SAP ECC, så finns det stora affärsvärden att förverkliga genom att generationsväxla ditt ERP system till SAP S/4HANA. En resa från ECC till S/4HANA handlar inte bara om en teknisk förändring, utan om effektivisering och förbättringar inom alla dina verksamhetsområden. Det ger dig en förbättrad användarupplevelse, utökade möjligheter för AI och automatisering och mycket mer. Från 2027, kommer dessutom inte SAP underhålla ECC i ”Mainstream Maintenance” längre, utan du kommer att behöva ett separat avtal kring underhåll.

Varför göra din S/4HANA-resa med oss?

Målet med S/4HANA-resa är att uppnå en generationsväxlad plattform för hela din verksamhet. Hur resan ska gå till beror på hur stora förändringar du vill eller behöver göra.

Enkelt utryckt, är behovet stort med genomgripbara förändringar blir ofta en nyinstallation bästa valet, en så kallad Greenfield-resa. Flyttar du däremot med dig många av dina tidigare investeringar i ECC, som är rätt även i framtiden, är en uppgradering snarare det bästa valet – en Brownfield-resa. Resans mål är antigen som en Public Cloud–version av S/4HANA, en Private Cloud– eller On-Premise-version.

Vi som partner finns med dig under hela resan och hjälper dig att göra rätt val. Underlaget för vilket val du ska göra, tar vi tillsammans med dig fram i en förstudie – en Discovery fas.

Resan mot S/4HANA – mer än bara teknik

Att gå över till S/4HANA är ett stort tekniskt steg och innebär en stor investering. Vi rekommenderar dig att använda den investeringen till att också utveckla och framtidssäkra din verksamhet.

Ett partnerskap med oss undersöker nuläget, möjligheter och framtidsplaner samt skulle ge dig svar på vad din S/4HANA-resa skulle innebära; inte bara resursåtgång, budget och tidsplan, utan att bygga ett riktigt business case – hur du ökar din affärsförmåga framåt.

Genom att välja oss som partner investerar du i en modell som är mer affärs- och resultatinriktad, inte bara ett tekniskt lyft. I vår modell ingår aktiviteter där vi ser över:

  • Existerande utmaningar och framtida affärsvärde
  • Förankring och involvering av ledning och verksamheten
  • Förenklingar och förbättringar i flöden
  • Analys av data och system
  • En första testkonverteringen
  • Implementationsprojekts planering
  • Kostnadsuppskattningar
  • Styrmodell och andra aspekter av SAP
Varför välja oss som partner
Stretch Evolve form på rosa SAP vägg
Glad kvinna konvertering från ECC till S4HANA

Om oss

Varför välja oss som partner?

Vi vill ge företag utrymme för att växa, tänka nytt, generationsväxla och skapa en lärande organisation som är i konstant rörelse framåt. I ett partnerskap med oss sätter vi din affär först, med tekniken som möjliggörare.

Kombination av nuläge, framtid, systemanalys & testuppgradering

Tillsammans med dig arbetar vi oss igenom nuläge och framtid, i kombination med analys av system och tester. Det ger dig en bild av vad du får ut av S/4HANA och vilket värde det skapar nu och framåt.

Möjliggör rätt beslut – ett måste för att lyckas

I ca fyra till sju månader samlas vi kring S/4HANA- frågan tillsammans med dig, ledningsgrupp och era medarbetare. Det skapar fokus kring ambitionsnivå, möjligheter och utmaningar inför er S/4HANA-resa – något som ligger till grund för ert beslutsfattande.

Accelererar S/4HANA:s nästa steg

En full implementation tar mellan nio och 15 månader, något du kortar ner när du väljer oss som partner. Vår förstudiemodell innehåller både förberedelser och tester samt att vi använder SAP verktyg. Det ger resultat som kan användas direkt i ett fortsatt S/4HANA-konverteringsprojekt.

SAP-specialister & din innovationsdrivare

ERP är ryggraden i din digitala transformation. Med oss som partner får du specialister som både har SAP-kunskap och förstår din affär – och kan agera innovationsdrivare kring dina ERP-processer. Dessutom ger vi dig tillgång till erfarenheter från våra andra ECC-kunder som gör samma resa.

Läs om metodiken
Kompass mot s4hana

Vår metodik

Skräddarsydda rekommendationer för din S/4HANA-resa

Vi utgår ifrån SAP:s ACTIVATE-metodik. I en förstudie genomförs Discover och ofta delar av Prepare, och slutligen kommer resten av projektet beroende på val av målsystem och hur genomförandet går till.

Vi förstärker metodiken utifrån din frågeställning för att skapa en tydlig koppling till din organisation och dina behov. Därför har vi valt att utveckla egna delar som tillsammans skapar en detaljerad plan för att konvertera till S/4HANA med ytterligare fokus på verksamhetsförändringen, värdet av investeringen samt ett strukturerat arbete kring förändringsledningen.

Jämfört med SAP:s ACTIVATE-metodik lägger vi mer tyngd på att förstå nuläget och framtida scenario utifrån din affär. Med andra ord, fokuserar vi bredare än bara på den tekniska delen. Det skapar en förståelse och analys kring hela din verksamhet, till exempel styrmodell, ERP-processer, framtidsplaner och så vidare. Allt för att göra din resa till din valda S/4HANA-lösning så smidig som möjlig.

Vår förstudie kommer att mynna ut i en helhetsrapport med rekommendationer framåt för hur du ska genomföra din konvertering till S/4HANA på bästa sätt – om du bör välja Public Cloud, Private Cloud eller On-Premise samt rådgivning kring din SAP-miljö kopplat till din verksamhet.

Kontakta oss
Resa mot S4HANA
Öka din affärsförmåga - tips för din digitala transformation

Gratis guide

Öka din affärsförmåga - tips för din digitala transformation

En digital transformation av din organisation, så som konvertering från SAP ECC till S/4HANA måste initieras från ledningen för att kunna startas. Den behöver definieras utifrån en genomtänkt strategi och drivas av ledningen, djupt förankrad i varje medarbetare i organisationen för att genomföras.

Dessa medarbetare behöver ledas, coachas och utvecklas längs hela resan för att kunna göra ett bra arbete före, under och efter transformationen. Du behöver också en styrmodell som gynnar ett sådant flödestänk.

I vår guide har vi samlat 20 års erfarenhet av digitala transformationer. Ladda ner den och använd som kompass i din resa från SAP ECC till S/4HANA.

Ladda ner guide

Söker du en partner för din resa mot S/4HANA?

Det finns många faktorer att ta hänsyn till i flytten från SAP ECC till S/4HANA, och det är inte lätt att hålla koll på allting själv. Det är därför vi är här. Vi har lång erfarenhet av att genomföra och förbereda verksamheter inför konverteringen till S/4HANA – från ax till limpa. Med oss har vi lång erfarenhet från andra kunders konverteringsprojekt.