SAP Business ByDesign svensk lokalisering

Uppnå svenska lagkrav och standarder effektivt

Vår lokaliseringslösning för Sverige är integrerad med SAP Business ByDesign. I paketet ingår stöd för de lokala kraven som skatterapport, betalningsfil, kontoutdrag, EG-försäljningslista, SIE och valutor. Du och ditt affärssystem får alla viktiga funktioner för att uppnå de svenska kraven på ett effektivt sätt.

Varför investera i svensk lokalisering?

Följ lokala krav

Utökat stöd för svenska lagar och regler. Lösningen uppdaterar ditt SAP Business ByDesign med fler funktioner specifika för Sverige – uppdaterade över tid även när SAP Business ByDesign uppgraderas till nya versioner.

Arbeta mer effektivt med svenska lagkrav

Skapa en mer effektiv ekonomiavdelning! Lokaliseringen gör det möjligt att minska manuella fel och mänskliga misstag till skattemyndigheter, revisorer och andra externa parter genom ett mer automatiserat arbetssätt.

Håll dig uppdaterad

Svenska lokaliseringen kommer att uppdateras löpande i enlighet med nya regler, lagar, normer och förordningar. Vi kommer även kontinuerligt arbeta för att lokaliseringen ska vidareutvecklas; nya funktioner kommer att läggas till.

Påverka lokaliseringens innehållet

Vi tror på att stärka relationen mellan dig och ditt affärssystem. Du har därför stor möjlighet att påverka hur svensk lokaliseringen ska utvecklas i framtiden samt vilka funktioner och tillägg som görs.

Läs mer

SAP Business ByDesign | Svensk lokalisering

Fördelar & funktioner

Skapa momsrapport

Med lokaliseringen följer du standardprocessen i SAP Business ByDesign för att generera momsredovisning. Du får värdena i svenskt format – och du identifierar lätt vad du ska redovisa i vilken ruta. Dessutom kan du exportera filen och ladda upp den direkt till Skatteverket.

Hantera filformat för svensk bank

Betalningsformat ISO20222 XML stöds av lokaliseringen. Detta format kan hantera både lokala och internationella betalningar samt bank- och plusgirobetalningar.

Boka upp leverantörsfaktura automatiskt från leverantörsfakturaregistrering

Du kan periodisera leverantörsfakturan direkt när fakturan bokförs. Periodiseringen kommer att baseras på de värden som du angett på fakturaraden. Och i slutet av månaden körs den för att ta kostnaden i rätt månad.

Svenskt format för export av SIE

Generera en SIE 4-fil. Denna fil kommer att innehålla både ingående och utgående balans samt alla transaktioner för de månader och år som du vill skicka med.

Fler funktioner

Varför ett partnerskap med oss?

Verksamhetsmål piltavla

Fokus på din verksamhets mål

Vi sätter ditt verksamhetsperspektiv först – genom att flytta fokus från IT till dina affärsmål. Din utmaning är inte att hantera teknik, utan att du ska få det värde du efterfrågar.

ERP-livscykel

Hela din ERP-livscykel är viktig

Vårt team har lång erfarenhet av SAP, Cloud ERP och branschspecifika behov. Vår relation med SAP gör att vi gemensamt säkerställer din nöjdhet under hela ERP-livscykeln.

Affärsvärde i varje steg

Affärsvärde i varje steg

I en stegvis implementation av ditt affärssystem balanserar vi projekt och standardlösningar mot verksamhetens behov – för att du ska få affärsvärde snabbt.

 

Nyfiken på svensk lokalisering?

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med SAP Business ByDesign och stor förståelse för ekonomiavdelningars utmaningar kring compliance. Det är därför vi nu lanserar en svensk lokalisering för SAP-marknaden. Kontakta oss om du är nyfiken att höra mer!