Från 140 till 0 timmar i datahantering – robotisering frigör tid

Stretch Evolve RPA för SAP

Stretch Evolves kund gick från att manuellt hantera data, något som kostade 140 timmar till att det tog ingen tid alls, 0 timmar.

Kostnaden var ett par timmars utvecklingsinvestering i form av utvecklare från Stretch Evolve som är specialiserade på robotiseringslösningar (RPA) kopplade till affärssystem från SAP. RPA (Robotic Process Automation) är en teknologi som kan automatisera verksamhetsprocesser för att frigöra tid. Det gör det möjligt för medarbetarna att gå från manuella arbetsuppgifter till mer strategiska och värdeskapande uppgifter.

RPA:s uppgift är att efterlikna mänskligt beteenden i systemet och är byggt på befintligt användargränssnitt. Oftast används RPA för att effektivisera manuella uppgifter som t ex kopiera och klistra in, dataextraktion och datainmatning. Perfekt för processer med tydlig affärskoppling som är standardiserade samt innehåller strukturerad och digital data, värdet blir:

  • Frigör tid – effektivare processer
  • Värdeskapande medarbetare
  • Kortare ledtider
  • Högre kvalité på processerna
  • Ökad kontroll med standardiserade processer

Stretch Evolve ökar din affärsförmåga och ditt entreprenörskap genom SAP. Vi har hjälpt flera av våra kunder med skräddarsydda RPA-lösningar som frigör både tid, pengar och människor.

Vill du också effektivisera din verksamhet?

Låt Stretch Evolve vässar dina processer genom RPA!

Dela inlägget