Orden att hålla koll på

Vad är ERP, IoT, Brownfield, Greenfield, GROW with SAP, RPA och BTP? Affärssystems terminologi och alla fraser inom SAP-världen är inte lätt att hålla reda på. Det används termer och ord som är svåra att förstå om du inte är insatt. Därför har vi sammanställt nedan ordlista för att hjälpa dig på vägen.

Kontakta oss

Activate

Det är en beprövad agil implementeringsmetodik som används när du implementerar affärssystemet SAP S/4HANA Cloud. Den består av sex steg; Discover, Prepare, Explore, Realize, Deploy /../

BTP

SAP Business Technology Platform, en gemensam teknikplattform för SAP:s alla olika affärssystem. För att förenkla kan man säga att BTP är en verktygslåda med en /../

Cloud ERP

Affärssystem i molnet och levereras via internet som en tjänst som du abonnerar på. Läs mer här.

ERP

Enterprise Resource Planning, ett annat ord för affärssystem. Företagets alla centrala affärsprocesser; ekonomi, HR, tillverkning, leverans, tjänster, CRM, anskaffning med flera samlat i ett och /../

Fiori

SAP:s designsystem som ger dig möjlighet att skapa appar med en bättre användarupplevelse, något som förenklar för dina SAP-användare. Läs mer här.

Greenfield

En implmenteringsmetod som innebär att du börjar från ett vitt papper, du tar inte med dig någonting från ditt befintliga affärssystem, inga processer, data eller /../

IoT

Internet of Things. Uppkopplade anläggningar, maskiner och varor.

Lean

Lean är ett koncept med en rad verktyg som oftast används inom tillverkande industrier för att öka flexibilitet, förbättra kvalité, ge högre säkerhet och mer /../

On Prem

On prem, är en förkortning på On premise. Det innebär att du själv lagrar all din data och IT på egna servrar. Därefter kan du /../

PaaS

Platform as a Service. Används oftast som en utvecklingsplattform i molnet som gör det möjligt att skapa enklare appar och program.

Private Cloud

Du har ditt affärssystem i molnet men på egna servrar. Det är enbart de anställda som kommer åt dem. Här sköter du allt underhåll själv /../

Public Cloud

Du har ditt affärssystem i molnet som du hyr in dig på. Du använder det via internet och servern delar du med andra av SAP:s /../

Rise with SAP

SAP:s erbjudande för dig som redan har ett SAP ERP och som nu vill migrera det till molnet. Överföring av aktuell ERP-data och processer, mjukvara, /../

RPA

Robotic Process Automation, är en teknologi som kan automatisera verksamhetsprocesser för att frigöra tid. Läs mer här.

S4/HANNA

Det är SAP:s mest moderna och innovativa affärssystem – marknadens bästa affärssystem för alla typer av bolag. Det är ett tryggt och skalbart affärssystem med /../

SaaS

Software as a Service, affärssystemet hyrs och betalas månadsvis på abonnemang, istället för att betala en stor engångskostnad. Läs mer här.

SAC

SAP Analytics Cloud, är ett analysverktyg som tar data från dina system, datalager och kombinerar det med externa marknadsdata. Så att du kan identifiera viktiga /../

SAP ECC

SAP ERP Central Component, är ett affärssystem on premise. Det är SAP:s förgångare till S/4HANA. Från 2027 kommer SAP inte längre att underhålla SAP ECC. /../

SLA

Service Level Agreement, ett serviceavtal som anger vilken kvalitetsnivå en projektleverans ska hålla.

UX

User Experience, och betyder användarupplevelse. Läs mer här.