SLA

Service Level Agreement, ett serviceavtal som anger vilken kvalitetsnivå en projektleverans ska hålla.