Greenfield

En implmenteringsmetod som innebär att du börjar från ett vitt papper, du tar inte med dig någonting från ditt befintliga affärssystem, inga processer, data eller integrationer. Du börjar helt enkelt om på nytt i S/4HANA.