Lean

Lean är ett koncept med en rad verktyg som oftast används inom tillverkande industrier för att öka flexibilitet, förbättra kvalité, ge högre säkerhet och mer lönsamhet. Det handlar om en metodik som hela tiden ska förbättra verksamheten och dess processer för att minska slöseri som kunden inte är villig att betala för.