Activate

Det är en beprövad agil implementeringsmetodik som används när du implementerar affärssystemet SAP S/4HANA Cloud. Den består av sex steg; Discover, Prepare, Explore, Realize, Deploy och Run. Läs mer här.

Activate metodiken