RPA

Robotic Process Automation, är en teknologi som kan automatisera verksamhetsprocesser för att frigöra tid. Läs mer här.