Nu kan vår kund identifiera den bästa tidsperioden för investeringar

Kundcase SAP Cloud ERP musikhav

Kunden, ett globalt tillväxtbolag inom tech, uppger att den stora effekten av SAP Cloud ERP är bättre kontroll på hela verksamheten, och kanske främst de ekonomiska flödena.

Vi fick en överblick och en helhet i vår ekonomi, vi kunde därför identifiera rätt och bäst tidsperiod för planering av projekt och investeringar – något vi tidigare bara gått på känn kring.

Dessutom följde en spårbarhet och att all data var sökbar. Kunden uppger att det skapade en trygghet och en hög kvalité på rapportering till styrelse och ägare. Genom att allt fanns i ett system med spårbarhet kunde kunden vara trygg.

”Vi visste att det vi skickade var korrekt – vi minimerade felkällorna när vi gick från flera system och datakällor till ett och samma.”

Att gå från flera system till ett gjorde också att kunskapen hos alla medarbetare blev högre. Det är en självklarhet att finans har en central roll när det kommer till affärssystem, men här uppger kunden att även försäljning, produktion och marknad – ja, hela verksamheten fick tillgång till mer och säkrare data:

”Det har gett hela företaget samma bild av verkligheten – alla data finns i ett system som alla arbetar i. Och inte som tidigare, där bilden kunde variera beroende på vilken del av verksamheten du arbetade i eller vilket system du använde.”

Standardlösning i molnet – nyckel till framgången

Kunden uppger att en av framgångsfaktorerna var att dem valde ett affärssystem med tydliga standardprocesser som de anpassade sin verksamhet och sina processer efter – och inte tvärtom.

Genom att anpassa oss efter standardprocesserna implementerade vi tillsammans med Stretch Evolve hela systemet på fyra månader. Vi fick väldigt snabbt ett driftsäkert affärssystem och vi kände oss trygga med att det skulle fungera. Vi har alltid haft väldigt få problem med vårt ERP

Kunden säger också att ytterligare en fördel med att använda standardprocesserna, är att det är lätt att lära upp nya medarbetare – alla nya användare kommer snabbt i gång i systemet. Standardprocesser är enklare att förstå, i stället för att vi behöver lägga tid för individanpassad upplärning.

”Det var också ett krav att vi skulle ha ett affärssystem i molnet. Det ska gå att arbeta i vårt ERP överallt, på vilken dator som helst och på ett enkelt sätt utan att vi ska behöva säkra servrar och VPN”

Beprövade metoder och affärsvärde i fokus – därför föll valet på SAP Cloud ERP & Stretch Evolve

Kunden uppger att valet föll på ett affärssystem i molnet från SAP för att det var ett affärssystem med tydliga standardprocesser som gjorde att kunden inte behövde uppfinna hjulet på nytt, utan kunde anpassa sig efter SAP:s beprövade metoder. Som sagt var en molnlösning ett krav, därför föll också valet på en public cloud system, då krävdes ingen IT-förvaltning internt.

”Vi valde Stretch Evolve som partner på denna resa för vi upplevde att de förstod vår verksamhet, ställde frågor och pratade vårt språk. Det var skönt med en partner som inte bara pratade teknik, utan pratade affär och affärsvärde.”

Är du nyfiken på vad ett affärssystem med standardprocesser kan göra för din verksamhet? Kontakta oss på hejevolve@stretch.se 

Dela inlägget