S/4HANA Cloud, Stretch Evolve

Lyckas med din SAP S/4 HANA Cloud-resa – SAP-specialistens 7 bästa tips

Stretch Evolve SAP Cloud S/4Hana

Historisk sett har affärssystem anpassas för att passa din verksamhet, men med SAP S/4HANA Cloud ställs helt nya krav på din organisation där verksamheten behöver utvecklas för att anta bästa praxis – ett affärstransformationsprojekt.

Om du planerar en SAP S/4HANA Cloud-implementering kommer du därför i viss mån att behöva designa om din verksamhets sätt att arbeta. Det är därför viktigt att det finns en samstämmig förståelse mellan din verksamhet och IT-funktion för att uppnå det önskade resultatet av ditt SAP S/4HANA Cloud-projekt.

En av de mest kritiska framgångsfaktorerna är att du tidigt förstår vad som krävs av dig och din organisation för att säkerställa att verksamheten kommer att fungera smidigt efter ett avslutat projekt.

Utifrån min erfarenhet har jag sammanställt mina sju bästa tips inför din SAP S/4 HANA Cloud-implementering som jag vet kommer att hjälpa dig på vägen.

1. Stick to standard

Utnyttja SAP standardprocesser som finns i SAP S/4HANA Cloud och justera dina egna affärsprocesser i enlighet med dessa genom att följa fit-to-standard. SAP standardprocesser bygger på best practice från tusentals SAP kunder, du får på så sätt det bästa på marknaden!

Att basen i ditt affärssystem är uppsatt efter standard förenklar kommande systemuppgraderingar samt ger dig förmågan att absorbera ny innovation i din verksamhet levererad av SAP i en snabbare takt.

 2. Identifiera kritiska huvudprocesser tidigt i projektet

Genom att identifiera dina huvudprocesser tidigt i projektet, bidrar du till att fit-to-standard, kravställning samt testfall kan prioriteras utifrån ditt verksamhetsbehov direkt.

3. Cloud Mindset

Cloud Mindset innebär att implementera ditt nya affärssystem stegvis med korta releaser och sprinter i enlighet med SAP Activate-metodiken. För dig innebär det en lägre risk under implementation – det behöver inte bli perfekt, vi börjar litet och förbättra i omgångar!

4. Hålla sig till överenskommet scope

Förändringar i implementationsprojektet under projektets gång kommer att påverka tidslinjen, resursinsatser samt driva merkostnader. Därför är det viktigt att det tidigt finns en gemensam syn över projektets omfattning och se till att din kravställning prioriteras tidigt under projektet. Som kund har du ägandeskap över projektets kravställning.

5. Skapa en förståelse över masterdata

Börja rensa och förbered din masterdata tidigt för att kunna lösa eventuella frågetecken. Att städa och rensa masterdata tar alltid längre tid än beräknat och ställer krav på dig som kund, om du slarvar med din masterdata kommer det reflekteras i ditt nya affärssystem.

6. Planera i god tid – prioritera att testa

Det är här många organisationer snubblar, och testning som görs av verksamhetsanvändare kommer att vara ett stort åtagande för att se till att allt fungerar. Noggrann testning är grunden för en framgångsrikt gå live med ett stabilt affärssystem.

En stark rekommendation utifrån min erfarenhet är att du som kund driver testningen baserat på dina identifierade affärsprocesser. Detta för att skapa en förståelse av affärssystemet samtidigt som validering av konfigurering, masterdata med mera görs.

 7. Snabba beslut från både verksamhet och IT

Den snabba leveransen av SAP S/4HANA Cloud är beroende av snabba beslut som har stöd från både din verksamhet och hos IT.  Se till att det finns en tydlighet kring vem som har mandatet att ta vilka beslut, ju snabbare du kan fatta beslut desto bättre.

Det innefattar att ha en dedikerad affärssystemsprojektgrupp med en erfaren intern projektledare som är tillgängliga och kan agera fort. Det möjliggör i sin tur att projektet kan hålla uppsatt tidsplan och budget samt påverkar markant framgången för ditt projekt.

För fler tips inför din affärssystemsresa, hör av dig till oss!

Skribent: Madelene Sträng, SAP – specialist med certifiering i Cloud Solutions Project Manager och Baseline Activation with SAP S/4HANA Cloud.

 

 

Dela inlägget