S/4HANA Cloud

Lyckas med inköpet av affärssystem – 5 fallgropar att undvika

5 fallgropar vid inköp av ett affärssystem

Att implementera ett nytt affärssystem är som att byta ut ryggraden i verksamheten – inte helt enkelt med andra ord. Under åren har vi tillsammans med våra kunder genomfört många affärssystemsresor. Under alla våra projekt återkommer vi alltid tillbaka till samma fem fallgropar som bör undvikas för att lyckas med inköpet av ett nytt affärssystem.

1. Olika målbilder internt

Ska affärssystemsprojektet lyckas måste alla internt ha samma målbild. Därför är det viktigt att avsätta ordentligt med tid i projektgruppen INNAN upphandlingen startar. Detta så att alla i projektgruppen förstår målet, nuläge och det man vill uppnå med ett nytt affärssystem.

2. Glömmer er framtida affär

Ta höjd för era framtidsplaner och visioner i processen mot ett nytt affärssystem. Ett sådant system ska stötta er verksamhet idag och minst tio år framåt i tiden. Kartlägg nuläget, nuvarande processer och visualisera framtida scenario – det ger er ett bättre utgångsläge för att få rätt affärssystem för er verksamhet.

3. Scope Crepe – ”bara detta också”

Scope Crepe är när det okontrollerat sker tillägg till projektet längs vägen. Vilket resulterar i att projektet blir för stort och man tappar greppet. Att byta eller investera i ett nytt affärssystem är redan ett stort projekt som det är och det dyker alltid upp oväntade problem i processen. Definiera därför vad som ska göras inom affärssystemsprojektets första implementering och håll er till det.

4. Bara systemfokus –glömmer vikten av rätt leverantör

Lika viktigt som att affärssystemet blir rätt, är valet av leverantör. Försök hitta en partner, inte enbart en systemleverantör. Leta efter en leverantör som ni känner förstår er verksamhet, er företagskultur och era utmaningar. Chansen är större att hela projektet lyckas om ni även tänker på de mjuka värdena – som är lika viktiga som systemets funktionalitet.

5. Ber inte om hjälp – missar det faktiska behovet

Att kartlägga nuläget, visualisera framtiden och identifiera behov samtidigt som ni ska ha ett helikopterperspektiv över hela verksamheten är en stor och tidkrävande process. Vi möter många företag som försökt själva men med brist på både tid och kunskap inte fått med avgörande frågeställningar. Därför be om hjälp! Ta kontakt med inköpskonsulter, de har erfarenheten, rätt kunskap och verktyg för just denna typ av kartläggning och inköp. Ni kommer vinna på det i längden.

Om Stretch Evolve

Stretch Evolve ökar din affärsförmåga genom affärssystemet SAP S/4HANA Cloud, för att det tar dig framåt oavsett ditt utgångsläge. Tillsammans med dig skapa vi utrymme för affärsutveckling, ökad lönsamhetshastighet, förbereder för eventuellt generationsskifte och en närvaro nära slutkund samt möjlighet att integrera hållbarhet som en naturlig del i din verksamhet.

Nyfiken på Stetch Evolve och affärssystemet S/4HANA Cloud? Boka demo idag!

Dela inlägget