S/4HANA Cloud

Förbered din organisation på ett nytt affärssystem – lyckas med SAP-specialistens 3 tips

Stretch Evolve SAP Affärssystem tips

Organisationer som har tydliga målbilder med sitt nya affärssystem och förankrar de i sin verksamhet uppnår affärsvärde och skapar bra förutsättningar för att implementationen ska lyckas.

Det bidrar också till att verksamheten får rätt förutsättningar efter att de har gått live med sitt affärssystem – förutsättningar att ta hand om, förvalta och vidareutveckla resultaten av implementationen.

Nedan har jag, Madelene Sträng, SAP-specialist utifrån min erfarenhet sammanställt mina tre bästa tips för att förbereda och förankra ett nytt affärssystem i din organisation.

1. Involvera viktiga resurser tidigt

Säkerställ att du har en projektgrupp med den kompetens som projektet kräver och se till att involvera dessa tidigt. Det innefattar samtliga typer av resurser som behöver vara delaktiga i implementationsprojektet – beslutsfattare, medarbetare på olika avdelningar, facket, leverantörer, nyckelanvändare etcetera. Säkerställ gemensamt i din projektgrupp att resurser kommer vara tillgängliga i den mån projektet kräver för att undvika avbrott i projektplanen.

2. Starkt engagemang från styrgrupp och management

I ett agilt projekt kan prioriteringar och specifikationer utvecklas och förändras under implementationens gång. Det är därför viktigt att det finns en styrgrupp med ett öppet och agilt mindset som är aktiva och hänger med i svängarna för att kunna påverka och styra projektets utkomst.

För projektgruppen innebär en närvarande styrgrupp en möjlighet att hålla ett högre tempo med korta beslutsvägar. En starkt engagerad styrgrupp bidrar också till det nya affärssystemets genomslagskraft, genom att sprida information om till exempel innehåll, syfte och mål ut till verksamheten.

3. Förstå vad som krävs av dig och din organisation

Detta är den viktigaste punkten för dig som investerat i ett nytt affärssystem. För att kunna förhålla dig till ovan punkter gäller det att du förstår vad en implementation eller migrering till SAP S/4HANA Cloud kommer innebära för just dig och din organisation – vad som förväntas av dig samt vilka åtgärder och utmaningar som du kommer behöva ta dig igenom för att säkerställa en lyckad implementation.

Söker du efter erfarna projektledare och förändringsledare till ditt SAP implementationsprojekt? Kontakta oss 

Skribent: Madelene Sträng, SAP – specialist med certifiering i Cloud Solutions Project Manager och Baseline Activation with SAP S/4HANA Cloud.

 

Dela inlägget