Sänkta kostnader och ökad nytta av logistikföretagets SAP-plattform

Kundcase S/4HANA transport

SAP HANA ger möjlighet till stora processförbättringar.

Logistikbranschen är en hårt konkurrensutsatt marknad. Genom en uppgradering till SAP HANA såg detta nordiska logistikföretag stora möjligheter att sänka sina kostnader och öka nyttan av sin SAP-plattform. Syftet med projektet vara att förbättra processerna och sänka driftkostnaderna genom att med SAP HANA införa:

  • Effektivare datalagringsteknik
  • Effektiva befintliga processer genom att korta svarstiderna i systemet
  • Möjlighet för verksamhetsutveckling genom anpassade processer för SAP HANA

Det nordiska logistikföretagets kärnverksamhet består idag av brev-och paketleveranser till företag såväl som privatpersoner. SAP används i huvudsak inom den interna administrationen och de största förbättringsmöjligheterna finns just inom ekonomi- och uppföljningsprocesserna där både SAP ECC och SAP BW är viktiga delsystem på plattformen för kunden.

SAP HANA ger företaget möjlighet att förenkla löpande ekonomirutiner samt införa mer avancerade och snabbare verktyg för uppföljning och analys. Bättre verktyg ger i sin tur möjlighet att ta fram mer välgrundade beslutsunderlag snabbare. Underlag som hjälper dem att hantera den hårda konkurrensen och nå sin vision om att vara det marknadsledande logistikföretaget i Norden.

Stretch Evolve har stöttat med projektledning, testledning och djup teknisk kompetens kring SAP plattformen i detta uppdrag. Uppgiften krävde omfattande koordinering och planering med involvering av interna resurser såväl som resurser från ett flertal outsourcingpartners. Som mest involverade projektet drygt 200 personer. Stretch Evolve har delat med sig av ledarskap, erfarenhet och rådgivning hela vägen från inköpsbeslut till överlämning av projekt till organisationen för vidare förvaltning.

Kunden valde Stretch Evolve för vår gedigna kunskap inom SAP HANA och vår förmåga att driva komplexa IT-projekt, vilket i sin tur starkt bidrog till att skapa ett större affärsvärde för kunden.

Leatar du också efter en SAP-partner? Kontakta oss på hejevolve@stretch.se 

Dela inlägget