SAP, Trendspaning

Accelerera transformationen – spåra hållbarhet i hela ditt produktflöde

Stretch Evolve SAP Green Token Sustainability

Hållbarhet blir allt viktigare. Dagens kunder och investerare väljer i högre utsträckning hållbara produkter. De förväntar sig lättillgänglig information om dess påverkan på människa och miljö – produktens koldioxidutsläpp, andel återvunnet material, råmaterialets ursprung och så vidare. 2024 träde även de nya rapporteringsdirektiven, Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) i kraft. Det innebär att du måste redogöra för din direkta och indirekta påverkan på samhället och miljön; flera obligatoriska rapporteringspunkter som omfattar din tillverkning.

Därför står nu företag, precis som ditt inför en unik möjlighet att kombinera affärsframgång med miljömässigt ansvar. Men du behöver utveckla förmågor av spårbarhet och transparens genom dina produktflöden för att konkurrera på marknaden. Spåra hållbarhetsattribut i hela din försörjningskedja genom godkända spårbarhetsmetoder.

Att lösa detta manuellt eller enbart i ditt affärssystem kan bli komplext och ineffektivt, om inte praktiskt omöjligt. Det behövs ett nytt lager förmågor i ditt affärssystem för att styra, spåra, rapportera och integrera hållbarhetsdata kopplat till ditt produktflöde. Något som nu är möjligt med SAP:s nya hållbarhetslösningar i molnet, SAP Sustainability Suite.

Spåra och verifiera hållbarhetsattribut i hela produktflödet

Green Token gör det möjligt att digitalt spåra och verifiera hållbarhetsattribut genom hela leveranskedjan. Varje enhet av råmaterial eller produkt förses med en ”token” som innehåller detaljerad information om till exempel ursprung, andel återvunnet material i produkt och koldioxidutsläpp. Olika spårbarhetsmetoder kan modelleras, hållbarhetsdata kan beräknas, aggregeras och rapporteras på olika nivåer.

Mät, analysera och rapportera utsläpp

Sustainability Footprint Management möjliggör att mäta, analysera och rapportera sina koldioxidutsläpp. Produkters bidrag till utsläpp tar hänsyn till material, transporter och produktion.

Hållbarhetsdata för central rapportering

Sustainability Control Tower kan konsolidera och koppla ihop hållbarhetsdata från många källor för central ESG rapportering.

Genom att integrera Green Token, Sustainability Control Tower och Sustainability Footprint Management med ditt affärssystem, och andra datakällor som till exempel hållbarhetsdeklarationer möjliggörs att alla relevanta hållbarhetsattribut för din produkt kan spåras, analyseras och rapporteras.

Skiftet mot en cirkulär ekonomi och resan mot noll utsläpp kräver att företag tänker nytt i alla dimensioner. Något som inkluderar att du säkerställer en framtida verksamhetsarkitektur som stödjer spårbarhet och transparens genom dina värdekedjor. SAP:s hållbarhetslösningar ger dig förutsättningarna att påbörja transformationen.

 

Dela inlägget