SAP, Trendspaning

Finans – förändringsdrivaren i tillväxtbolag

Stretch Evolve SAP - CFO

De senaste åren har minst sagt varit händelserika; covid-pandemi, miljökatastrofer, logistikutmaningar, skakig världsekonomi och lågkonjunktur. Något som har satt spår i alla verksamheter – och inte minst i tillväxtbolag.

Det vi nu ser är ett skifte i dessa tillväxtbolag. Enligt studien – A Guide to Growth av IDC, har synsättet och förväntningarna på deras ekonomiavdelningar och hur de arbetar förändrats. De har gått från att vara en ”obligatorisk avdelning som sköter ekonomi för att uppnå lagkrav” till att vara de som driver tillväxtstrategin på företaget. Något som ställer högra krav på hela företaget och inte minst ekonomichefen.

Lyssna till denna diskussion mellan SAP och IDC som tar sitt avstamp i studien. Du får ta del av vilka förändringar, fokusområde och verktyg de tillväxtbolag som lyckats har använt sig av.

Ladda ner hela rapporten här.

Dela inlägget