S/4HANA Cloud, SAP

Förändringar kommer inifrån – 5 tips inför din digitala transformation

Stretch Evolve SAP Digital transformation kommer inifrån

De flesta verksamheter har någon form av ”digital transformation” eller ”digitalisering” på sin agenda. Och det är inte konstigt – både möjligheterna och effekterna är stora om du lyckas. Men vägen dit är inte lätt.

Vi har över 20 års erfarenhet av att hjälpa organisationer med deras digitala transformationer, den erfarenheten har gett oss flertal lärdomar och tips för hur du lyckas.

1. Underskatta inte en tydlig målbild

Att skapa en tydlig målbild om vad det är vi tillsammans ska uppnå, som kan visualiseras, kommuniceras och få din organisation att samlas kring är det som kan få din digitala transformation att hjälpas eller stjälpas. Denna målbild måste förankras och finnas med i alla beslut, stora som små – det är den som kommer att se till att det förväntade värdet uppnås.

2. Lyft blicken – ta ett helhetsgrepp

I många verksamheter är processerna uppdelade i ansvarsområde, ofta avdelningsvis. För att skapa effektiva digitala flöden behöver du i den första kartläggningen bortse från vem som gör vad och istället bara fokusera på vad – vad är det vi behöver göra och i vilken ordning behöver det ske? Då missas inte målbilden eller helhetsperspektivet!

3. Processerna struntar i vem som är chef

Processer följer som sagt inte alltid de funktionella indelningarna i en verksamhet, utan flödet av information går snarare genom en värdekedja över avdelningarna. Vilket kan bli konflikt om varje avdelning har sina egna mål och ambitioner. Frågan du också måste ställa dig är, har ni en styrmodell som gynnar processens mål? Om inte, hur kan ni upp nå det?

4. Plattform istället för system

En digital transformation kommer att öppna upp diskussioner kring val av system och IT-infrastruktur. Här är vår uppfattning att valet sällan görs på rationella beslut. Fokus blir på enskild funktionalitet eller det enskilda problemet istället för verksamhetens helhetsperspektiv.

Vi rekommenderar därför att bygga din IT portfölj med ett starkt affärssystem (ERP), en plattform för automation och AI samt en plattform för samarbete och administrativa tjänster.

5. Förändring kommer inifrån

Dagens teknologi kommer förbättra, effektivisera och öka verksamhetens resultat. Men förväntningarna av en digital transformation är snarare nya sätt att arbeta, kommunicera och samarbeta på genom hela organisationen. Det sätter också krav på nya sätt att leda verksamheten på. Nyckel för att lyckas är att investera i förändringsledning. Det kommer hjälpa dig att uppnå de resultat du vill få ut av din transformation.

Vår erfarenhet säger det är en värdefull investering att tillsätta förändringsledare som stöttar medarbetare och organisationen genom hela resan. En sådan förändringsledare har individen, grupper och helheten i fokus genom transformationen. Detta för att säkerställa att de förändringar som görs också blir en del av din nya organisations DNA.

Vill du ha fler tips för din digital transformation?

Vi har samlat 20 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder med digitala transformationer i vår guide: Öka din affärsförmåga – tips för din digitala transformation.

Ladda ner guiden här – gratis!

Dela inlägget