Trendspaning

Automation, hållbarhet och etik – tre spaningar om AI

Stretch Evolve SAP Joule AI Hållbarhet

Artificiell Intelligens (AI) fortsätter att vara en transformerande kraft över olika branscher, det formar hur organisationer fungerar och driver innovation i en aldrig tidigare skådad takt.

I denna spaning har vi samlat tre trender vi ser när vi tittar på organisationer och deras affärssystem – och hur det kan komma att forma vår gemensamma framtid.

Automation

En av de mest märkbara trenderna inom AI är den omfattande användningen av automation över olika sektorer. Detta ser vi tydligt i affärssystemslandskapen. Verksamheter inklusive våra kunder använder alltmer AI-teknologier för att effektivisera processer, minska kostnader och förbättra effektiviteten.

Och redan nu kan vi se att automation begränsar sig inte längre bara till rutinuppgifter; utan kan hantera komplexa processer och banar väg för en framtid av intelligenta och självständiga system.

Hållbarhet

Automatiseringen med hjälp av AI främjar även möjligheten till hållbarhet. Från att optimera energiförbrukning till övervakning och dämpa klimatförändringar hjälper AI-applikationer industrier att fatta beslut för en mer hållbar framtid. Något som också SAP-användare kan nyttja med SAP:s hållbarhetslösningar.

Hållbarhetsfrågan är ständigt aktuell och kommer vara naturligt integrerad på agendan i framtiden. Dessutom med de nya hållbarhetsdirektiven och rapporteringskrav från bland annat EU kommer det sätta press på alla som driver verksamheter. Här ser vi att AI kommer bli nyckel för att möjliggöra stora gröna förändringar nu och i framtiden.

Vi har tillsammans med många av våra kunder redan börjat arbeta med hållbarhetsfrågan kopplat till AI och IoT, bland annat har vi hjälpt Postnord utveckla sina smarta byggnader för att effektivisera energianvändningen .

Etik

När AI blir mer och mer integrerade i vårt dagliga liv har diskussionerna om etisk AI och ansvarsfull innovation kommit upp på agendan. Företag och organisationer fokuserar på att utveckla AI-system som prioriterar rättvisa, transparens och ansvar. Något vi också ser, när SAP har tagit fram sin AI-assistent, Joule.

Ansträngningar görs för att adressera snedvridning i AI-algoritmer och säkerställa att AI-applikationer utvecklas och implementeras med medvetenhet om deras samhällspåverkan. Detta är en stor och komplex fråga, som vi får följa allt efter AI utvecklas i både vår närhet och omvärld.

Kort och gott, AI är dynamiskt med snabba framsteg och föränderliga trender. Företag och branscher som anpassar sig till dessa förändringar är väl rustade att utnyttja hela potentialen av AI och driva innovation, effektivitet och hållbar tillväxt. Dock är det viktigt i takt med att AI mognar, att vara vaksamma på etiken och säkerställa att fördelarna med sin AI-investering görs på ett ansvarsfullt sätt.

 

Dela inlägget